Stichting Sociaal Vangnet Energie helpt het voorkomen van nog grotere en sociale ellende bij het afsluiten van energie.

Bent u de juiste contactpersoon bij de gemeente, maatschappelijke instantie, woningbouwcorporatie of bent u bewindvoerder of advocaat?

Meld u dan nu aan!
Stichting Sociaal Vangnet Energie
 

Over ons
 
 

WIJ VOORKOMEN

• Het afsluiten van energie •

• Administratieve rompslomp •

• Heraansluitingkosten •

• Het betalen van borg •

 

WIJ VERZORGEN

• Geen energieschulden •

• Energiebesparing •

• Een gunstige inkoopprijs •

• Minder lasten •
 

ISO GECERTIFICEERD

• Sinds 27 april 2016 zijn wij ISO 9001 gecertificeerd. Hiermee voldoen wij aan hoge kwaliteitseisen en kwaliteitszorg •
 

Schuldhulpverlening
 

HEEFT U SCHULDEN?Er gaat haast geen week voorbij of er verschijnt in de pers wel een alarmerende publicatie over de toegenomen schuldenlast en oplopende achterstallige rekeningen. Lasten stijgen, regelgeving wordt ingewikkelder en soms raakt men door (externe) omstandigheden in financiële moeilijkheden.

Steeds vaker hebben mensen problemen om rond te komen met hun financiën, misschien U ook. Rekeningen kunnen niet meer worden betaald, de post wordt niet meer geopend en er volgen op een gegeven moment aanmaningen en brieven van incassobureau's of deurwaarders.

In december 2011 rapporteerde het Ministerie van Sociale zaken dat er bij meer dan 2 miljoen huishoudens sprake is van betalingsachterstanden. Dit op het totaal aantal huishoudens van 7,2 miljoen (CBS statline).

Schrijnend is vooral dat er zo'n 350.000 kinderen onder de armoedegrens leven.

Beschikken over energie, een dak boven je hoofd en voedsel behoort voor iedereen haalbaar te zijn. Zeker in een welvarend land als Nederland.

Wij kunnen U helpen om uw persoonlijke administratie en financiën bij te houden en/of te herstructureren. Dit komt net zo goed voor bij mensen met lage als met hoge inkomens.

 

Aanmelden

VEREIST VOOR AANMELDING

• U heeft een loon/dienstverband of uitkering •

• U heeft zich aangemeld, of gaat zich binnen 14 dagen aanmelden voor schuldhulpverlening of bewindvoering •

• U accepteert de installatie van slimme meters •

• Onze algemene voorwaarden zijn van
toepassing •
 

WAT HEBBEN WIJ NODIG?

• Ingevuld en ondertekende aanmeldformulier •

• Legitimatiebewijs van de contractant •

• Foto('s) van de huidige meterstand(en) •

• Kopie aanmelding schuldhulpverlening en of beschikking •

Na aanmelding ontvangt u een e-mail met meer details

 

HOE MELD IK MIJ AAN?

• U kunt zich aanmelden door gebruik te maken van het aanmeldformulier op onze contactpagina •

• Vul hier uw naam en e-mailadres in, met uw eventuele opmerkingen. Binnen enkele minuten ontvangt u van ons een e-mail met verdere instructies •
 

Onze partners

SCHULDVANGNET• Wij leveren kwaliteit en daarom zijn wij lid van de NVVK (de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) •

• Erkend door het Landelijk Kwaliteitsbureau van de rechtbank en ISO 9001 gecertificeerd •

Klik hier voor meer informatie
 

DOSSIERS ONLINE• Met Dossiers Online bespaart u heel veel tijd, geld en moeite •

• Wij versturen facturen en aanmaningen, innen rekeningen of contributies voor u en desgewenst worden uw vorderingen uiteindelijk aan onze deurwaarders overgedragen •

• Dossiers Online helpt u uw bedrijfsresultaten te verbeteren •

Klik hier voor meer informatie


Contact

Meer informatie? Mail snel naar het onderstaande e-mailadres.
Direct aanmelden? Gebruik het aanmeldformuler.E-mail:
info@sociaalvang.net
Wij geven de voorkeur om per e-mail te communiceren.

Postadres:
Postbus 23009
3001 KA Rotterdam

Rekeningnummer:
NL17 INGB 0007 4781 23
BIC INGBNL2A
Betaling? Vermeld het factuurnummer.

 
Stichting Sociaal Vangnet Energie • Alle rechten voorbehouden © 2018